top of page

Där livet tar en vändning

Vändpunkten

 

Vi ger dem bästa förutsättningar att det omöjliga ska bli möjligt. 

Placeringsförfrågan

Placeringsansvarig

Claudia Nimtoft

072-04 867 92
claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

Läs om våra verksamheter

Vändpunkten

HVB ensamkommande

Skyddat boende

Familjehem

Stödboende

Vändpunkten behandling

arbetsformedlingen-webb.jpg
koncernlogga_740.jpg
Sverigehalsan-utbildningar-Friskvard-Halsa.png
malmoStad.jpg
ACTIC-logga2.jpg

Vilka är vi?

Där livet tar en vändning

Vändpunkten - en vårdkedja
Vändpunkten behandling startades 2016 och först ut var verksamhetens boende för ensamkommande barn. I samband med att verksamhetens andra boende, ett boende för ungdomar med psykosocial problematik startade, växte även visionen om att kunna erbjuda en hel vårdkedja fram. I dag har den visionen blivit verklighet och vi driver nu även stödboende, familjehemsvård och öppenvård.

Det finns flera fördelar med att erbjuda olika boendeformer inom samma företag. Den främsta fördelen är att det finns en samlad kännedom om det placerade barnet vilket bidrar till trygghet och kontinuitet. En annan viktig fördel är att barnet kan behålla relationer till de vuxna som finns runt omkring barnet, något som kan vara extra viktigt i samband med en flytt.

 

Målsättning

Vändpunkten behandling ska genom evidensbaserade metoder och förhållningssätt hjälpa och stötta barn och unga i en positiv riktning. Vårt mål är att alla som placeras hos oss ska ges en trygg grund inför framtiden och dess utmaningar. Varje barn eller ungdom ska stöttas mot ett bättre och mer självständigt liv samt en positiv syn på sina framtida möjligheter. En vändpunkt.

Våra verksamheter präglas av respekt och värme för alla vi möter och deras individuella styrkor och behov. Personal och uppdragstagare är handplockade utifrån sin kompetens, sin erfarenhet och sitt genuina engagemang för det sociala arbete vi bedriver. Tillsammans ser vi till att ge våra klienter de bästa förutsättningarna för att det omöjliga ska bli möjligt. 

www.KBstudioMedia.se-6.jpg
Om oss
www.KBstudioMedia.se-58.jpg
www.KBstudioMedia.se-48.jpg
www.KBstudioMedia.se-65.jpg

Respekt

 Delaktighet

Meningsfullhet

Wilma vår tjänstehund

TJÄNSTEhund

Vi arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap i olika sammanhang och är utbildade via Svenska Terapihundskolan.


En social tjänstehund är fantastisk på att ge tröst, trygghet och värme när livet är svårt eller på att motivera till aktivitet, interaktion och kommunikation.

Vilka effekter kan en social tjänstehund ge?

www.KBstudioMedia.se-55.jpg

Vändpunktens familjehemsvård är en konsulentstödd familjehemsverksamheten som i samarbete med socialtjänsten förmedlar handplockade, trygga familjehem där barn och unga kan bo för kortvariga eller långvariga placeringar.


Det finns många anledningar till att ett barn placeras utanför det egna hemmet. En anledning kan vara att deras egen hemmiljö präglas av konflikter och otrygghet. Ett familjehem ska ge det placerade barnet ett mindre sammanhang med färre och nära vuxna.

Beroende på det placerade barnets behov har vi familjehem som är mer eller mindre förstärkta. I ett förstärkt familjehem finns det en eller två vuxna som är hemma på heltid och som hela tiden finns tillgängliga för att stötta barnet i barnets vardag.

Våra familjehemskonsulenter är högskoleutbildade och har flerårig erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Hos oss möts såväl barn som uppdragstagare och uppdragsgivare med värme och engagemang. Vi finns alltid tillgängliga och går att nå dygnet runt, alla dagar. Vår tillgänglighet tror vi är en grundförutsättning för att samtliga parter ska känna sig trygga och för att placeringen ska lyckas.

Förutom vår tillgänglighet erbjuds våra familjer omfattande handledning i sitt uppdrag. Att ta emot ett barn är ett stort uppdrag och det kräver rätt stöd. Samtliga av våra familjehem får gå utbildningen “ett hem att växa i”. Denna utbildning är framtagen av Socialstyrelsen och är en nationell utbildning i syfte att förbereda familjen på kommande uppdrag. Vidare ges våra familjer kompetenshöjande utbildningar och temakvällar i syfte att utvecklas under uppdragets gång.

Följ oss på Instagram

@hvbvandpunkten

konakt
bottom of page