top of page

Socialpedagogisk ridning och ridterapi
Hos oss på Vändpunkten välkomnar vi ungdomar med en psykosocial problematik. Inte sällan finns det även en NPF-diagnos, så som ADHD eller inom autismspektra att utforska och hitta individuella verktyg och lösningar för.

 

Vändpunkten samarbetar därför med Hippopower i Löberöd. Hippopower leds av Renate Sundholm, socialpedagog, ridinstruktör (RIK0 Ridskolan Strömsholm) och OHI- certifierad ridterapeut.


Ridterapi eller hästunderstödd terapi (HUT) kan ge:

 • ökad förmåga inom sinnesintegration och riktad uppmärksamhet

 • ökad social motivation och sensorisk känslighet

 • ökad koncentration och uthållighet

 • förbättrad kommunikation och problemlösningsförmåga

 • avslappning

 • förbättrad social medvetenhet (förmågan att uppfatta sociala ledtrådar)

 • förbättrad fin- och grovmotorik

 • förbättrad balans och koordination

 • förbättrad tonus och rörlighet

 • ökad självkänsla och jag-uppfattning

 • ökad självständighet och riskmedvetenhet

 • ökad flexibilitet samt en aktiv fritid

Stuga

Vändpunkten har ett samarbete med Budda hus. Budda hus är en mysig och hemtrevlig stuga belägen i närheten av Kristianstad. Stugan har gott om plats och flera sovrum, den har har också en stor trädgård med egen badtunna. Bara en liten bit bort finns en badplats med möjlighet till både bad och vattenaktiviteter.

 

I stugan erbjuds våra ungdomar en lugn, grönskande och harmonisk miljö. Ett perfekt ställe när man vill eller behöver komma ifrån stan för en stund. I vår verksamhet används stugan dels som ett utflyktsboende men även som ett miljöombyte för de ungdomar som ibland har ett behov av att komma iväg för att finna lugn och få ensamtid med personal. 

STUDION
Vändpunkten behandling kan, genom samarbete med Studio One i Vellinge, erbjuda ungdomarna
möjligheter att prova på musikproduktion i en exklusiv. I lokalen finns även möjligheter att redigera
musik. Studio One erbjuder också Mindfulness, biljard, pingis, biorum, datorer för spel samt VR
(Virtual Reality).


Det finns planer på att skapa ett ”Escape room” för att ge ungdomarna möjligheter att träna på att
samarbeta i lag och handskas med olika problemlösningar.
Studion erbjuder också läxhjälp och arbetar intensivt och nära för att stärka ungdomarnas självbild.

Övrigt

Varje vecka planerar personal och ungdomar gemensamt en helgaktivitet och två gånger om året
görs större aktiviteter. Ungdomarna har även medinflytande i de större aktiviteterna och välkomnas
att ge förslag på vilken aktivitet som ska genomföras. Tanken med årsaktiviteterna är att det ska vara
en gemenskap, äventyr och en positiv upplevelse att komma ihåg.


För att lyfta ungdomarnas medinflytande har personal och ungdomar husmöte varannan vecka, där
ungdomarnas önskemål och åsikter tas emot och protokollförs. Man har även temakväll var
fjortonde dag. På temakvällarna lyfts speciella ämnen men man bjuder även in aktörer från
samhället, till exempel polis, brandkår, kronofogde eller det ungdomarna önskar.


Fysisk aktivitet är viktig för ungdomars välbefinnande och på Vändpunkten erbjuds ungdomar att
träna två gånger i veckan, eller fler dagar för de som önskar. Att träna på gym passar inte alla, därför
är Vändpunkten lyhörda för ungdomarnas intresseområden, som till exempel kan vara dans, sång
eller fotboll.

Horse Riding in Arena
Cabins in Wood
Recording Studio
Fair Rides
bottom of page