top of page

Information till dig som vill bli uppdragstagare

Vi söker ständigt uppdragstagare i Skåne. 

Som familjehem är din uppgift att erbjuda det placerade barnet en trygg, kärleksfull och stabil vardag med allt vad det innebär.

 

Du som familjehem ansvarar för att barnet får det stöd hen behöver och att kontakter med skola, sjuk- och tandvård eller andra aktuella aktörer sköts.

 

De placerade barnen har ofta någon form av kontakt med sitt biologiska nätverk. Du som familjehem har därför en viktig roll i att stötta och trygga barnet i kontakten med familjen eller andra viktiga personer i barnets nätverk.

 

Vem kan bli familjehem?

Hos oss finns det inga specifika krav på hur din familjesammansättning ser ut. Vi välkomnar alla och ser gärna att det finns en variation av familjer för att på bästa sätt kunna matcha våra barns behov.

 

Det finns några saker som är extra bra att ha koll på om du funderar på att bli familjehem. Det viktigaste är att du och din familj har tid och möjlighet att engagera er i uppdraget och för det placerade barnet. Rent praktiskt är det bra om du bor tillräckligt stort för att kunna erbjuda det placerade barnet ett eget rum. Detta är ofta viktigt för barnet och innebär en möjlighet att dra sig undan och vara i fred.

Gamla Segevägen 63, 232 91 

Tel: 0700487015

Vill du bli familjehem?

Tack för din förfrågan!
bottom of page