top of page

Information till dig som vill bli uppdragstagare

Vi söker ständigt uppdragstagare i Skåne. 

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom under ett visst antal timmar i månaden. Antalet timmar bestäms utifrån barnets behov.

 

Du fungerar som en professionell vän som finns till hands för att stötta barnet utifrån dess behov, till exempel genom att bryta en negativ utveckling hos barnet eller att stötta barnet till en meningsfull fritid.

Uppdraget utformas utifrån en vårdplan som socialtjänsten gör. Under uppdraget som kontaktperson kommer du ha kontinuerlig kontakt och gå på regelbundna möten med den socialsekreterare som har huvudansvaret för barnet.

 

Utöver socialtjänsten har du löpande kontakt med öppenvårdens samordnare. Samordnaren finns som ett stöd för dig och ger dig handledning och stöttning när du behöver det.

Gamla Segevägen 63, 232 91 

Tel: 0700487015

Vill du bli kontaktperson?

Tack för din förfrågan!
bottom of page