top of page
www.KBstudioMedia.se-44.jpg

Öppenvård

Öppenvård

Vändpunktens öppenvård utreder och tillhandhåller kontaktpersoner för barn och unga upp till 21 år. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och utgår från uppsatta mål i en vård- och genomförandeplan.

Våra kontaktpersoner fungerar som en ”professionell kompis” och har i uppdrag att finnas som ett extra stöd för de ungdomar som behöver det. Stödet, såväl som antal timmar i veckan är individanpassat och kan ges i förhållande till skola, fritidssysselsättning, relationer eller som ett extra stöd i övergången då ungdomen flyttar ut från HVB-hem.

Vid utredningen av våra kontaktpersoner begär vi in misstanke- och belastningsregister, undersöker kontaktpersonens livssituation och erfarenhet och gör därefter en sammantagen bedömning om personlig lämplighet. Under sitt uppdrag stöttas och handleds våra kontaktpersoner av en samordnare som har en övergripande koll utifrån uppdraget.

Vi står för transport i hela landet. 

Kontaktuppgifter:

Matilda Strihed - Föreståndare

073-93 555 08

matilda.strihed@vandpunktenbehandling.se

 

Ahmed Akel - Verksamhetschef, Ekonomi- och avtalsansvarig.

073-564 21 21

ahmed.akel@vandpunktenbehandling.se

Claudia Nimtoft - Placeringsansvarig

072-04 867 92

claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

bottom of page