top of page
www.KBstudioMedia.se.jpg

Placeringsförfrågan

Placeringsansvarig

Claudia Nimtoft

072-04 867 92
claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

Om Vändpunkten behandling

Vändpunkten behandling är ett litet och familjärt HVB-hem med sju platser. Hos oss välkomnar vi pojkar och flickor i åldrarna 14-18 med någon form av psykosocial problematik. Den psykosociala problematiken kan handla om bristande skolgång, svårigheter i relationer till familj eller vänner samt viss beteendeproblematik. Det kan också handla om att ungdomen befinner sig i riskmiljöer på väg in i kriminalitet eller att ungdomen har ett riskbruk av alkohol eller narkotika.

 

Tiden hos oss ska präglas av delaktighet och trygghet. Vi har ett färre antal platser och hög personaltäthet, vilket ger oss möjlighet att ge det där lilla extra till varje placerad ungdom. Vår intention är att vistelsen hos oss ska bli en ”vändpunkt” för de ungdomar som placeras och att ungdomar som flyttar från oss ska vara på rätt väg och ha en positiv syn på sina framtida möjligheter.

 

Personalen som arbetar hos oss har en grundutbildning om minst två år med människobehandlande inriktning. Flera i personalgruppen har även tidigare erfarenhet från arbete på BUP samt god kännedom om olika diagnoser, självskadebeteenden och trauma. Utöver grundutbildningar är personalen utbildad i MI, lågaffektivt bemötande och konflikthantering, CPU, A-CRA, ART, familjebehandling, beteendeanalyser enligt KBT och PATRIARK. Vi kan även tillhandahålla NADA akupunktur, mindfulness och tjänstehund.

 

Efter lyckad behandling på Vändpunkten erbjuds ungdomen möjlighet till en plats i verksamhetens stödboende, som en del i ledet mot att tränas till självständighet. Detta sker efter beviljande från socialtjänst.

Vi står för transport i hela landet. 

Arbetsmetoder
 • BBIC/Genomförandeplan

 • Familjebehandling

 • Miljöterapi/Kontaktmannaskap

 • KASAM

 • EFS - Ett Självständigt Liv

 • Motiverande samtal (MI)

 • Lågaffektivt bemötande

 • TERMA

 • KBT

 • ART

 • CPU-i

Kontaktuppgifter:

Matilda Strihed - Föreståndare

073-93 555 08

matilda.strihed@vandpunktenbehandling.se

 

Catarina Stattin - Samordnare

073-74 177 71

catarina.stattin@vandpunktenbehandling.se

 

Ahmed Akel - Verksamhetschef, Ekonomi- och avtalsansvarig.

073-564 21 21

ahmed.akel@vandpunktenbehandling.se

Claudia Nimtoft - Placeringsansvarig

072-04 867 92

claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

bottom of page