top of page
www.KBstudioMedia.se-58.jpg

Familjehem

Kärlek I Gemenskap I Glädje 

Placeringsförfrågan

Placeringsansvarig

Claudia Nimtoft

072-04 867 92
claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

Om vårt familjehem

Vändpunktens familjehemsvård är en konsulentstödd familjehemsverksamheten som i samarbete med socialtjänsten förmedlar handplockade, trygga familjehem där barn och unga kan bo för kortvariga eller långvariga placeringar.

Det finns många anledningar till att ett barn placeras utanför det egna hemmet.

 

En anledning kan vara att deras egen hemmiljö präglas av konflikter och otrygghet. Ett familjehem ska ge det placerade barnet ett mindre sammanhang med färre och nära vuxna. Beroende på det placerade barnets behov har vi familjehem som är mer eller mindre förstärkta.

 

I ett förstärkt familjehem finns det en eller två vuxna som är hemma på heltid och som hela tiden finns tillgängliga för att stötta barnet i barnets vardag.

Våra familjehemskonsulenter är högskoleutbildade och har flerårig erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård.

 

Hos oss möts såväl barn som uppdragstagare och uppdragsgivare med värme och engagemang. Vi finns alltid tillgängliga och går att nå dygnet runt, alla dagar. Vår tillgänglighet tror vi är en grundförutsättning för att samtliga parter ska känna sig trygga och för att placeringen ska lyckas.

Förutom vår tillgänglighet erbjuds våra familjer omfattande handledning i sitt uppdrag.

 

Att ta emot ett barn är ett stort uppdrag och det kräver rätt stöd. Samtliga av våra familjehem får gå utbildningen “ett hem att växa i”. Denna utbildning är framtagen av Socialstyrelsen och är en nationell utbildning i syfte att förbereda familjen på kommande uppdrag. Vidare ges våra familjer kompetenshöjande utbildningar och temakvällar i syfte att utvecklas under uppdragets gång.

Vi står för transport i hela landet. 

Arbetsmetoder
  • KBT

Kontaktuppgifter:

Matilda Strihed - Föreståndare

073-93 555 08

matilda.strihed@vandpunktenbehandling.se

 

Catarina Stattin - Samordnare

073-74 177 71

catarina.stattin@vandpunktenbehandling.se

 

Ahmed Akel - Verksamhetschef, Ekonomi- och avtalsansvarig.

073-56 42 21

ahmed.akel@vandpunktenbehandling.se

Claudia Nimtoft - Placeringsansvarig

072-04 867 92

claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

bottom of page