top of page
www.KBstudioMedia.se-36.jpg

Placeringsförfrågan

Placeringsansvarig

Om vårt HVB Hem för ensamkommande

HVB Center i Skåne är ett mindre familjärt HVB- hem beläget i Arlöv i en äldre nyrenoverad villa.

Vi har möjlighet att ta emot 9 ungdomar mellan 14 -18 år som befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare. För de ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) finns möjligheten att stanna upp till och med 19 år.

 

HVB Center i Skåne tar emot ungdomar för både akut- och tillsvidareplaceringar.

 

Placeringens längd varierar och planeras i samråd med ansvarig socialsekreterare.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

Vi står för transport i hela landet. 

Arbetsmetoder
  • KBT
  • Hitta rätt
  • BBIC/Genomförandeplan

  • Miljöterapi/Kontaktmannaskap

  • KASAM

  • Motiverande samtal (MI)

  • Lågaffektivt bemötande

  • TERMA

  • CPU-i

Claudia Nimtoft

072-04 867 92
claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

Kontaktuppgifter:

Sara Pettersson - Föreståndare

072-04 867 87

sara.pettersson@vandpunktenbehandling.se

 

Claudia Nimtoft - Samordnare & Placeringsansvarig

072-04 867 92

claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

 

Mahmoud Akel - Verksamhetschef 

073-55 554 44

mahmoud.akel@vandpunktenbehandling.se

bottom of page