www.KBstudioMedia.se-62.jpg

Skyddat boende

Om Vändpunkten skyddat boende

Vändpunkten är ett skyddat boende i Skåne som tar emot kvinnor över 18 år och deras medföljande barn. Vi tar emot placeringar både planerat och akut, dygnet runt. Det finns även möjlighet för hämtning.

 

Verksamheten uppfyller säkerhetsklass 2 och kvinnorna bor i enskilda lägenheter med tillgång till personal på dagtid samt jour kvällar och helger. Våra boenden ställer krav på viss självständighet.

Vi har även en lägenhet avsedd för kvinnor som har husdjur.

 

Vår personal har gedigen kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld samt integration. Vi erbjuder samtalsstöd enligt MI och praktiskt stöd samt anpassade aktiviteter för de boende och deras barn.

 

Vändpunkten har ett gediget nätverk i Skåne och är behjälpliga i att hitta bostad, jobb och andra viktiga kontakter.

 

Målet i vårt arbete är att kvinnan ska känna trygghet, få bearbeta det hon varit med om och uppnå självständighet så att hon på egen hand kan upprätthålla skyddet efter placering hos oss.

Vi står för transport i hela landet. 

Arbetsmetoder
  • Genomförandeplan/ Kontaktmannaskap

    Motiverande samtal (MI)

  • Säkerhetsplanering

  • KASAM

  • FREDA

  • PATRIARK

  • SARA

Kontaktuppgifter:

Alexandra - Föreståndare 

072-048 67 86

alexandra@vandpunktenbehandling.se

Claudia Nimtoft - Placeringsansvarig

072-04 867 92

claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se