top of page
www.KBstudioMedia.se-68.jpg

Placeringsförfrågan

Om stödboendet

Vändpunktens stödboende erbjuder boende i egen lägenhet eller rum i en bostad för två med gemensamt kök och vardagsrum. På stödboendet tar vi emot flickor och pojkar i åldrarna 17-20 år. Vi tar emot ungdomar som kommit en bit på vägen i sin utveckling/behandling men som har ett fortsatt, mindre omfattande behov av vägledning och personalstöd.

 

Under placeringen i stödboendet ska ungdomen tränas på egenansvar och utveckling gällande ADL, ekonomi och planering. Ungdomen ska även ges stöttning i att söka kunskap om samhället, utbud av tjänster och nödvändiga myndighets- och sjukvårdskontakter. Det stöd som ges är individuellt och utgår från ungdomens vård- och genomförandeplan. I placeringens inledande skede görs alltid en kartläggning där ungdomens tilldelade kontaktperson utforskar ungdomens behov och färdigheter närmre, för att därefter kunna ge bästa möjliga stöd. Därefter görs det varje vecka en veckoplanering som ger ungdomen struktur och koll på sin vardag. Veckoplaneringen görs med stöd av kontaktpersonen.

 

Personalen som arbetar i stödboendet är utbildad i lågaffektivt bemötande, MI, CPU, konflikthantering och PATRIARK. Verksamheten erbjuder även NADA öronakupunktur och har ett samarbete med en social tjänstehund.

 

Verksamhetens målsättning är att alla de ungdomar som bor i Vändpunktens stödboende ska vara väl förberedda för ett självständigt boende och liv i samband med placerings avslut.

Vi står för transport i hela landet. 

Arbetsmetoder
  • Motiverande samtal (IM)

Claudia Nimtoft

072-04 867 92
claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

Placeringsansvarig

Kontaktuppgifter:

Sara Pettersson - Föreståndare

072-04 867 87

sara.pettersson@vandpunktenbehandling.se

 

Claudia Nimtoft - Samordnare & Placeringsansvarig

072-04 867 92

claudia.nimtoft@vandpunktenbehandling.se

 

Mahmoud Akel - Verksamhetschef 

073-55 554 44

mahmoud.akel@vandpunktenbehandling.se

bottom of page